ලෝක කුසලානයට යන ශ්‍රී ලංකා කාන්තා T20 සංචිතය නම් කරයි

196

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ලෝක කුසලාන කාන්තා විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් සංචිතය කවුරුන්ද යන වග ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් තහවුරු කර තිබෙන අතර ඒ සංචිතයේ නායකත්වය ලබා දී තිබෙන්නේ චමරි අතපත්තු වෙතටයි. සිල්වා සහ දේශප්‍රිය ශ්‍රී ලංකාව අවසන් තරගයට ගෙන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන ලෝක කුසලාන කාන්තා විස්සයි විස්ස ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් සංචිතය කවුරුන්ද යන වග ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් තහවුරු කර තිබෙන අතර ඒ සංචිතයේ නායකත්වය ලබා දී තිබෙන්නේ චමරි අතපත්තු වෙතටයි. සිල්වා සහ දේශප්‍රිය ශ්‍රී ලංකාව අවසන් තරගයට ගෙන…