ශ්‍රී ලංකා නැගී එන පිළ අඛණ්ඩව තෙවැනි ජයත් වාර්තා කරයි!

10450

මනා පාලනයකින් යුතු වූ පන්දුකරණයත්, මැදපෙළ පිතිකරුවන් පෙන්වූ විශ්වසනීය පිතහරඹයත් නිසා දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේ අඛණ්ඩව ලබා ගත් තෙවැනි ජයග්‍රහණය වාර්තා කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා නැගී එන කණ්ඩායමට අද (05) අවස්ථාව උදා විය. ඒ උණුසුම් තරගයකින් අනතුරුව දකුණු අප්‍රිකානු සරසවි ක්‍රීඩා කණ්ඩායම කඩුලු 4කින් පරාජය කරමිනි. ශ්‍රී ලංකා – නවසීලන්ත තරග…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මනා පාලනයකින් යුතු වූ පන්දුකරණයත්, මැදපෙළ පිතිකරුවන් පෙන්වූ විශ්වසනීය පිතහරඹයත් නිසා දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයේ අඛණ්ඩව ලබා ගත් තෙවැනි ජයග්‍රහණය වාර්තා කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා නැගී එන කණ්ඩායමට අද (05) අවස්ථාව උදා විය. ඒ උණුසුම් තරගයකින් අනතුරුව දකුණු අප්‍රිකානු සරසවි ක්‍රීඩා කණ්ඩායම කඩුලු 4කින් පරාජය කරමිනි. ශ්‍රී ලංකා – නවසීලන්ත තරග…