ශ්‍රී ලංකාව සහ මැකාවු පාපන්දු ලෝක කුසලාන සිහිනයට පොර අල්ලයි

193
Lagardère Sports

2022 වර්ෂයේ දී කටාර් රාජ්‍යය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිත පාපන්දු ලෝක කුසලානය සහ ඉන් වසරකට අනතුරුව දකුණු කොරියාව හෝ චීනය සත්කාරකත්වය දරමින් දියත් කිරීමට නියමිත ආසියානු කුසලාන ශූරතාවලිය යන ප්‍රමුඛ තරගාවලීන් දෙක සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ මූලික වටයේ තරග ඉදිරි මාස කිහිපයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ලෝක කුසලානයට සුදුසුකම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2022 වර්ෂයේ දී කටාර් රාජ්‍යය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිත පාපන්දු ලෝක කුසලානය සහ ඉන් වසරකට අනතුරුව දකුණු කොරියාව හෝ චීනය සත්කාරකත්වය දරමින් දියත් කිරීමට නියමිත ආසියානු කුසලාන ශූරතාවලිය යන ප්‍රමුඛ තරගාවලීන් දෙක සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමේ මූලික වටයේ තරග ඉදිරි මාස කිහිපයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. ලෝක කුසලානයට සුදුසුකම්…