ලෝක කුසලානයට සුදුසුකම් ලැබීමේ වටයේ තරගාවලිය හෙටින් ඇරඹේ!

139
 

2022 FIFA ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ, ආසියානු පාපන්දු කවුන්සිල (AFC) පළමු වටයේ තේරීම් තරග හෙට (17) මලයාසියාවේ ක්වාලාලම්පුර් AFC නිවහනේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. පකීර් අලි චෝදනාවලට එරෙහිව හඬ අවදි කරයි AFC කුසලාන වයස අවුරුදු 23න් පහළ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ දී බහරේනයෙන් හා පලස්තීනයෙන් ලද… 2022 FIFA ලෝක කුසලාන පාපන්දු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2022 FIFA ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ, ආසියානු පාපන්දු කවුන්සිල (AFC) පළමු වටයේ තේරීම් තරග හෙට (17) මලයාසියාවේ ක්වාලාලම්පුර් AFC නිවහනේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. පකීර් අලි චෝදනාවලට එරෙහිව හඬ අවදි කරයි AFC කුසලාන වයස අවුරුදු 23න් පහළ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරගාවලියේ දී බහරේනයෙන් හා පලස්තීනයෙන් ලද… 2022 FIFA ලෝක කුසලාන පාපන්දු…