ටයිසන් හා සොනී බිල් අතර ද්වන්ද සටනක්?

16

හිටපු ලෝක හෙවිවේට් ශූර මයික් ටයිසන් සමඟ සටනකට ගියහොත් සුපිරි නවසීලන්ත රග්බි ක්‍රීඩක සොනී බිල් විලියම්ස් හට සිය ජීවිතය පවා අහිමි විය හැකි බව ටයිසන්ගේ ළඟම මිතුරෙකු වන Jeff Fenech පවසා සිටිනවා.  ශ්‍රී ලංකා රග්බි ගමනට රුකුලක් වූ පුහුණුකරුවෙක් නොඑන ගමන් යයි ලෝක රග්බි ක්‍රීඩාවේ දක්ෂ හා ජනප්‍රිය ‍රග්බි නායකයෙකු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හිටපු ලෝක හෙවිවේට් ශූර මයික් ටයිසන් සමඟ සටනකට ගියහොත් සුපිරි නවසීලන්ත රග්බි ක්‍රීඩක සොනී බිල් විලියම්ස් හට සිය ජීවිතය පවා අහිමි විය හැකි බව ටයිසන්ගේ ළඟම මිතුරෙකු වන Jeff Fenech පවසා සිටිනවා.  ශ්‍රී ලංකා රග්බි ගමනට රුකුලක් වූ පුහුණුකරුවෙක් නොඑන ගමන් යයි ලෝක රග්බි ක්‍රීඩාවේ දක්ෂ හා ජනප්‍රිය ‍රග්බි නායකයෙකු…