ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගොඩගන්න පුහුණුකරුවන් රැසක් ආනයනයට?

0

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරයෙන් පසුව මේ වන විට පුරප්පාඩු වී තිබෙන පුහුණුකරු තනතුරු කිහිපයක් සඳහා විදෙස් පුහුණුකරුවන් බඳවා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) ආයතනය සූදානමින් පසුවෙන බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ.  කෙසේ නමුත් එම පුහුණුකරුවන් පිළිබඳව අවසන් තීරණයක් තවමත් නිල වශයෙන් ගෙන නොමැති නමුත් මෙම වසර අවසානයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ඕස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරයෙන් පසුව මේ වන විට පුරප්පාඩු වී තිබෙන පුහුණුකරු තනතුරු කිහිපයක් සඳහා විදෙස් පුහුණුකරුවන් බඳවා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) ආයතනය සූදානමින් පසුවෙන බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ.  කෙසේ නමුත් එම පුහුණුකරුවන් පිළිබඳව අවසන් තීරණයක් තවමත් නිල වශයෙන් ගෙන නොමැති නමුත් මෙම වසර අවසානයේ…