ක්‍රිකට් නිලවරණයට පෙර තවත් නඩුවක්

508

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්, ක්‍රිකට් විචාරකයින්ගේ හා ක්‍රිකට්ලෝලීන් බොහෝ කලක පටන් අවදානම යොමු කරගෙන සිටින කරුණක් වන ක්‍රිකට් නිලවරණය සම්බන්ධ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අද (11) සී. සී. සී. ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණේ හිටපු ක්‍රිකට් සභාපති මොහාන් ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. ක්‍රිකට් නිලවරණයට අලුත් දිනයක්; උණුසුම් තරගයක් අපේක්ෂිතයි බොහෝ දෙනා අපේක්‍ෂාවෙන් බලා සිටි ශ්‍රී ලංකා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්, ක්‍රිකට් විචාරකයින්ගේ හා ක්‍රිකට්ලෝලීන් බොහෝ කලක පටන් අවදානම යොමු කරගෙන සිටින කරුණක් වන ක්‍රිකට් නිලවරණය සම්බන්ධ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් අද (11) සී. සී. සී. ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණේ හිටපු ක්‍රිකට් සභාපති මොහාන් ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි. ක්‍රිකට් නිලවරණයට අලුත් දිනයක්; උණුසුම් තරගයක් අපේක්ෂිතයි බොහෝ දෙනා අපේක්‍ෂාවෙන් බලා සිටි ශ්‍රී ලංකා…