හර්බර්ට් කුසලානය ගුවන් හමුදාවට

337
Herbert Cup Final

සාන්ත මයිකල්ස් විදුහල් පරිශ්‍රයේ පැවති 6 වන හර්බර්ට් අනුස්මරණ කුසලාන පැසිපන්දු තරගාවලිය අතිඋත්කර්ෂවත් අයුරින් ඊයේ (30) නිමාවට පත්වූයේ ගුවන් හමුදාවට කුසලානය හිමි වෙමිනි. හර්බර්ට් කුසලානය කා හට ද? තරගාවලියේ තෙවන හා අවසන් දිනයේ (30) උදෑසන අවසන් පූර්ව වටයේ තරග ක්‍රියාත්මක වූ අතර එම තරග වලින් යුද හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සාන්ත මයිකල්ස් විදුහල් පරිශ්‍රයේ පැවති 6 වන හර්බර්ට් අනුස්මරණ කුසලාන පැසිපන්දු තරගාවලිය අතිඋත්කර්ෂවත් අයුරින් ඊයේ (30) නිමාවට පත්වූයේ ගුවන් හමුදාවට කුසලානය හිමි වෙමිනි. හර්බර්ට් කුසලානය කා හට ද? තරගාවලියේ තෙවන හා අවසන් දිනයේ (30) උදෑසන අවසන් පූර්ව වටයේ තරග ක්‍රියාත්මක වූ අතර එම තරග වලින් යුද හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව…