19න් පහළ පාසල් එක්දින පිටියේ වීරයා “පොඩි මෙන්ඩා”

4396

ඔහු ක්‍රිකට් දුටුවේ බහ තෝරන්නටත් ප්‍රථමයෙනි. ගෙදර තනිකරම ක්‍රිකට් ය. තාත්තාගේත් අයියාගේත් ලෝකය ක්‍රිකට් වෙද්දී මේ පොඩ්ඩාගේ ලෝකය ද ක්‍රිකට්ම විය. මේ පොඩ්ඩාට දැන් වයස අවුරුදු 16කි. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කළ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ වීරයා ඔහු ය. එපමණක් නොවේ නිමා වු ආදරවන්තයන්ගේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඔහු ක්‍රිකට් දුටුවේ බහ තෝරන්නටත් ප්‍රථමයෙනි. ගෙදර තනිකරම ක්‍රිකට් ය. තාත්තාගේත් අයියාගේත් ලෝකය ක්‍රිකට් වෙද්දී මේ පොඩ්ඩාගේ ලෝකය ද ක්‍රිකට්ම විය. මේ පොඩ්ඩාට දැන් වයස අවුරුදු 16කි. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කළ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ වීරයා ඔහු ය. එපමණක් නොවේ නිමා වු ආදරවන්තයන්ගේ…