ඕස්ට්‍රේලියාවේ දී පැවැත්වෙන සිංහ-කැන්ගරු ටෙස්ට් සටනේ ඉතිහාසය

1180
කවරයේ ඡායාරූපය - සංගක්කාර 2007 හෝබාට් ටෙස්ට් තරගයේ දී ලකුණු 192ක් ලබාගත් ඉනිමේ අවස්ථාවක් (gettyimages)

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අතර වෝන්-මුරලිදරන් කුසලානය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන තරග දෙකකින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලිය ජනවාරි 24 වැනිදා ඕස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බේන් නුවර ගැබා පිටියේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතය. එමනිසාම මෙම ලිපිය සැකසෙන්නේ කණ්ඩායම් දෙකක ඕස්ට්‍රේලියානු බිමේ දී දක්වා ඇති ටෙස්ට් දස්කම් පිළිබඳව ආවර්ජනයක් කර මෙම තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් දෙකේ සූදානම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අතර වෝන්-මුරලිදරන් කුසලානය වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන තරග දෙකකින් සමන්විත ටෙස්ට් තරගාවලිය ජනවාරි 24 වැනිදා ඕස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බේන් නුවර ගැබා පිටියේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතය. එමනිසාම මෙම ලිපිය සැකසෙන්නේ කණ්ඩායම් දෙකක ඕස්ට්‍රේලියානු බිමේ දී දක්වා ඇති ටෙස්ට් දස්කම් පිළිබඳව ආවර්ජනයක් කර මෙම තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් දෙකේ සූදානම…