පොඩිම තැනින් ලොකුම තැනට ගිය වසීම් අක්‍රම්

1283

ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අහම්බයක්. 1984 වසරේ පාකිස්තානයේ ලාහෝර් නුවර පැවැත්වුණා එක්තරා ක්‍රිකට් පුහුණු කඳවුරක්. වේගපන්දු යවන්නෙකු ලෙස මමත් එයට සහභාගී වුනා. අවාසනාවකට එහි පළමු දවස් හතරේම මට එකම පන්දුවක්වත් යවන්න ලැබුණේ නෑ. මා එයින් සෑහෙන සිත් වේදනාවකට පත්වුනා. මම මගේ පුහුණුකරුවා සොයා ගොසින් කිව්වා මට නැවතත් ඒ පුහුණු කඳවුරට යා නොහැකි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අහම්බයක්. 1984 වසරේ පාකිස්තානයේ ලාහෝර් නුවර පැවැත්වුණා එක්තරා ක්‍රිකට් පුහුණු කඳවුරක්. වේගපන්දු යවන්නෙකු ලෙස මමත් එයට සහභාගී වුනා. අවාසනාවකට එහි පළමු දවස් හතරේම මට එකම පන්දුවක්වත් යවන්න ලැබුණේ නෑ. මා එයින් සෑහෙන සිත් වේදනාවකට පත්වුනා. මම මගේ පුහුණුකරුවා සොයා ගොසින් කිව්වා මට නැවතත් ඒ පුහුණු කඳවුරට යා නොහැකි…