වසර අවසානයේ ජාතික මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියක්

11

ලොව පුරා පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් මෙරට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලි රැසක් ද කල් දැමීමට සිදු වූ අතර මේ වන විට තුන් මසකට ආසන්න කාලයක් මුළුල්ලෙ මලල ක්‍රීඩාවට අදාළ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් නතර වී ඇති නිසාවෙන් මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ද දැඩි අපහසුතාවට පත්ව ඇත. >>ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ජය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලොව පුරා පැතිර යන කොරෝනා වසංගත තත්වය නිසාවෙන් මෙරට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලි රැසක් ද කල් දැමීමට සිදු වූ අතර මේ වන විට තුන් මසකට ආසන්න කාලයක් මුළුල්ලෙ මලල ක්‍රීඩාවට අදාළ සියලුම ක්‍රියාකාරකම් නතර වී ඇති නිසාවෙන් මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ද දැඩි අපහසුතාවට පත්ව ඇත. >>ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ජය…