රග්බි ලෝක ශූරයින්ට අභියෝග රැසක්!

118

2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලිය නිමාවී කලක් ගතවූවද තවමත් එය ලොව පුරා පුවත් මැවීමට සමත්ව ඇත. දකුණු අප්‍රිකානු ‍රග්බි කණ්ඩායම ලෝක කුසලාන රග්බි ඉතිහාසය අලුත් කරමින් තුන්වැනි වරට ද ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය.  ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය පසුපස සිටි අයෝමය ශක්තිය වූයේ පුහුණුකරු වූ රසී ඉරාස්මස්‍ ය. දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2019 රග්බි ලෝක කුසලාන තරගාවලිය නිමාවී කලක් ගතවූවද තවමත් එය ලොව පුරා පුවත් මැවීමට සමත්ව ඇත. දකුණු අප්‍රිකානු ‍රග්බි කණ්ඩායම ලෝක කුසලාන රග්බි ඉතිහාසය අලුත් කරමින් තුන්වැනි වරට ද ලෝක කුසලානය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය.  ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය පසුපස සිටි අයෝමය ශක්තිය වූයේ පුහුණුකරු වූ රසී ඉරාස්මස්‍ ය. දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම…