රග්බි ලෝක කුසලානයෙන් ඇසුණු කතා

3

2019 රග්බි ලෝක කුසලානය පසුගිය සති 6ක කාලය පුරාවට ලොවපුරා පුවත් මවමින් සමාජ මාධ්‍ය, ඩිජිටල් මාධ්‍ය හා අනෙකුත් මාධ්‍ය ඔස්සේ ලොව පුරා ක්‍රීඩාලෝලීන් වසඟ කරගැනීමට සමත් විය.  දකුණු අප්‍රිකාවට තුන්වැනි ලෝක කුසලානයත් හිමිකර දෙමින් ලෝක කුසලාන තරගාවලිය නිමා වූ නමුත් ලෝක කුසලානයේ බොහෝ පුවත් තවමත් ලොව පුරා පැතිර යමින් තිබේ.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2019 රග්බි ලෝක කුසලානය පසුගිය සති 6ක කාලය පුරාවට ලොවපුරා පුවත් මවමින් සමාජ මාධ්‍ය, ඩිජිටල් මාධ්‍ය හා අනෙකුත් මාධ්‍ය ඔස්සේ ලොව පුරා ක්‍රීඩාලෝලීන් වසඟ කරගැනීමට සමත් විය.  දකුණු අප්‍රිකාවට තුන්වැනි ලෝක කුසලානයත් හිමිකර දෙමින් ලෝක කුසලාන තරගාවලිය නිමා වූ නමුත් ලෝක කුසලානයේ බොහෝ පුවත් තවමත් ලොව පුරා පැතිර යමින් තිබේ.…