ලෝක කුසලානය දිනූ පුහුණුකරු ගැන හෙළිදරව්වක්

192

ජපානයේ පැවැත්වුණු 2019 රග්බි ලෝක කුසලානය රග්බි තරගාවලිය ජය ගත් දකුණු අප්‍රිකානු රග්බි කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු රසී එරස්මස් (Rassie Erasmus) එකී ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලිය අතරතුර දී දරුණු රෝගයක් සඳහා විකිරණ ප්‍රතිකාර (chemotherapy) ලබා ගත් බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. Investec Super Rugby නැරඹීමට ප්‍රේක්‍ෂකයින්ටත් අවස්ථාව දකුණු අප්‍රිකාව එංගලන්ත කණ්ඩායම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ජපානයේ පැවැත්වුණු 2019 රග්බි ලෝක කුසලානය රග්බි තරගාවලිය ජය ගත් දකුණු අප්‍රිකානු රග්බි කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු රසී එරස්මස් (Rassie Erasmus) එකී ලෝක කුසලාන රග්බි තරගාවලිය අතරතුර දී දරුණු රෝගයක් සඳහා විකිරණ ප්‍රතිකාර (chemotherapy) ලබා ගත් බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. Investec Super Rugby නැරඹීමට ප්‍රේක්‍ෂකයින්ටත් අවස්ථාව දකුණු අප්‍රිකාව එංගලන්ත කණ්ඩායම…