අවුරුදු 16ක ගැටයා ලෝක වාර්තාවක් සමඟින් ශූරතාවයට

434
 

ජාත්‍යන්තර වෙඩි තැබීමේ ක්‍රීඩා සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කෙරෙන ලෝක ශූරතා වෙඩි තැබීමේ තරගාවලියේ දී සව්රබ් චවුදරි විසින් පිරිමි මීටර 10 වෙඩි තැබීමේ ශූරතාවය දිනා ගත්තේ ලෝක වාර්තාවක් සමඟිනි. තරගාවලිය පැවැත්වුණේ ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවරදීයි. ඉන්දියානු ජාතික චවුදරි වයස අවුරුදු 16ක සිසුවෙකු වුවද ඔහු තමන් සහභාගී වූ පළමු ජ්‍යෙෂ්ඨ ලෝක ශූරතා තරගාවලියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ජාත්‍යන්තර වෙඩි තැබීමේ ක්‍රීඩා සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කෙරෙන ලෝක ශූරතා වෙඩි තැබීමේ තරගාවලියේ දී සව්රබ් චවුදරි විසින් පිරිමි මීටර 10 වෙඩි තැබීමේ ශූරතාවය දිනා ගත්තේ ලෝක වාර්තාවක් සමඟිනි. තරගාවලිය පැවැත්වුණේ ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවරදීයි. ඉන්දියානු ජාතික චවුදරි වයස අවුරුදු 16ක සිසුවෙකු වුවද ඔහු තමන් සහභාගී වූ පළමු ජ්‍යෙෂ්ඨ ලෝක ශූරතා තරගාවලියේ…