ක්‍රිකට් පිටිය අතික්‍රමණය කළ ‘සූලු’ වීරයා

103
Lance Klusner
@Getty Images
 

එවර ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සුවිශේෂීම දස්කම් අතර සිටි ක්‍රීඩකයා ඔහුය. ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය තිබුණේ ඔහුගේ දෑස මානයයේය. නමුත් ඒ සියල්ල බොඳ වීමට වැඩි වෙලාවක් ගත වූයේ නැත. “මට එදා පොඩ්ඩක් ඉවසන්න තිබුණා කියල හිතෙනවා” 1999 ලෝක කුසලානයෙන් විසි අවුරුද්දකට පසු ලාන්ස් ක්ලූස්නර් නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තුන් ඉරියව්වම මැනවින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එවර ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ සුවිශේෂීම දස්කම් අතර සිටි ක්‍රීඩකයා ඔහුය. ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය තිබුණේ ඔහුගේ දෑස මානයයේය. නමුත් ඒ සියල්ල බොඳ වීමට වැඩි වෙලාවක් ගත වූයේ නැත. “මට එදා පොඩ්ඩක් ඉවසන්න තිබුණා කියල හිතෙනවා” 1999 ලෝක කුසලානයෙන් විසි අවුරුද්දකට පසු ලාන්ස් ක්ලූස්නර් නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තුන් ඉරියව්වම මැනවින්…