තරග සම කරන කලාවේ පිකාසෝ – තිලාන් සමරවීර

64

නවසීලන්තය සමඟ පැවති අවසන් ටෙස්ට් තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ට අවසන් දිනය පුරාවට කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන තරගය බේරා ගත නොහැකි විය. මැදපෙළ පිතිකරණ ලැයිස්තුවේ “කඩ ඇණයක” තිබූ අඩුව එම තරගයේ දී හොඳින්ම ප්‍රදර්ශනය විය. පිතිකරුවන්ගේ දුර්වලතා වාර්තා ගත ජයග්‍රහණයකට හරස් වෙයි ගාල්ලේ දී පැවැත්වුණු පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ දී ශ්‍රී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නවසීලන්තය සමඟ පැවති අවසන් ටෙස්ට් තරගයේ දී ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන්ට අවසන් දිනය පුරාවට කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන තරගය බේරා ගත නොහැකි විය. මැදපෙළ පිතිකරණ ලැයිස්තුවේ “කඩ ඇණයක” තිබූ අඩුව එම තරගයේ දී හොඳින්ම ප්‍රදර්ශනය විය. පිතිකරුවන්ගේ දුර්වලතා වාර්තා ගත ජයග්‍රහණයකට හරස් වෙයි ගාල්ලේ දී පැවැත්වුණු පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයේ දී ශ්‍රී…