“කොරෝනා වලට පහර දිය යුත්තේ පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයටයි” – BCCI සභාපති

176
Sourav Ganguly
 

COVID-19 වසංගතයෙන් එල්ල විය හැකි බලපෑම ඉදිරි මාස කිහිපයේ දීද ජනතාවට අත්විඳීමට සිදුවනු ඇතැයි ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනයේහි සභාපති සව්රව් ගංගුලි මහතා අදහස් දක්වා තිබුනේ IPL තරගාවලියේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට ද නුදුරේදීම අපේක්ෂා කරන බව සඳහන් කරමිනි.  2000 දශකයේ නායකයින්ට කාසියේ වාසිය එපා කරවූ ඉන්දීය නියමුවා ඉන්දියනු ක්‍රිකට් වංශ කතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

COVID-19 වසංගතයෙන් එල්ල විය හැකි බලපෑම ඉදිරි මාස කිහිපයේ දීද ජනතාවට අත්විඳීමට සිදුවනු ඇතැයි ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනයේහි සභාපති සව්රව් ගංගුලි මහතා අදහස් දක්වා තිබුනේ IPL තරගාවලියේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට ද නුදුරේදීම අපේක්ෂා කරන බව සඳහන් කරමිනි.  2000 දශකයේ නායකයින්ට කාසියේ වාසිය එපා කරවූ ඉන්දීය නියමුවා ඉන්දියනු ක්‍රිකට් වංශ කතා…