“කොරෝනා වලට පහර දිය යුත්තේ පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයටයි” – BCCI සභාපති

134
Sourav Ganguly

COVID-19 වසංගතයෙන් එල්ල විය හැකි බලපෑම ඉදිරි මාස කිහිපයේ දීද ජනතාවට අත්විඳීමට සිදුවනු ඇතැයි ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනයේහි සභාපති සව්රව් ගංගුලි මහතා අදහස් දක්වා තිබුනේ IPL තරගාවලියේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට ද නුදුරේදීම අපේක්ෂා කරන බව සඳහන් කරමිනි.  2000 දශකයේ නායකයින්ට කාසියේ වාසිය එපා කරවූ ඉන්දීය නියමුවා ඉන්දියනු ක්‍රිකට් වංශ කතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

COVID-19 වසංගතයෙන් එල්ල විය හැකි බලපෑම ඉදිරි මාස කිහිපයේ දීද ජනතාවට අත්විඳීමට සිදුවනු ඇතැයි ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනයේහි සභාපති සව්රව් ගංගුලි මහතා අදහස් දක්වා තිබුනේ IPL තරගාවලියේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට ද නුදුරේදීම අපේක්ෂා කරන බව සඳහන් කරමිනි.  2000 දශකයේ නායකයින්ට කාසියේ වාසිය එපා කරවූ ඉන්දීය නියමුවා ඉන්දියනු ක්‍රිකට් වංශ කතා…