2000 දශකයේ නායකයින්ට කාසියේ වාසිය එපා කරවූ ඉන්දීය නියමුවා

255

ඉන්දියනු ක්‍රිකට් වංශ කතා පොතෙහි එදා මෙදාතුර බිහි වූ සාර්ථකම නායකයින් අතළොස්ස අතුරින් සව්රොව් ගංගුලිගේ නාමය අදටත් ඉහළින්ම කියැවෙන්නේ ඔහු විසින් එරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නඟා සිටුවීම වෙනුවෙන් ඉටු කළ අතිමහත් සේවාව නිසාවෙන් බව ඔබ අප කවුරුත් දන්නා කාරණාවකි. ඉන්දීය පුහුණුකරු වීම ප්‍රතික්ෂේප කළ ක්‍රීඩකයා එකල ලොව සිටි ප්‍රබලතම කණ්ඩායම් රැසක් …

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ඉන්දියනු ක්‍රිකට් වංශ කතා පොතෙහි එදා මෙදාතුර බිහි වූ සාර්ථකම නායකයින් අතළොස්ස අතුරින් සව්රොව් ගංගුලිගේ නාමය අදටත් ඉහළින්ම කියැවෙන්නේ ඔහු විසින් එරට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නඟා සිටුවීම වෙනුවෙන් ඉටු කළ අතිමහත් සේවාව නිසාවෙන් බව ඔබ අප කවුරුත් දන්නා කාරණාවකි. ඉන්දීය පුහුණුකරු වීම ප්‍රතික්ෂේප කළ ක්‍රීඩකයා එකල ලොව සිටි ප්‍රබලතම කණ්ඩායම් රැසක් …