ඔලිම්පික් රනින් දිනූ ලොව කුඩාම රටවල්

94

ඔලිම්පික් තරගාවලියක පදක්කමක් දිනා ගැනීම ලොව පුරා සිටින ක්‍රීඩකයන්ගේ ප්‍රධාන සිහිනයක් යැයි කිවහොත් නිවැරදියි. නමුත් රටවල් 200කට අධික සංඛ්‍යාවකින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 10,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගි වන ඔලිම්පික් උළෙලේ දී පදක්කමක් දිනා ගැනීම පහසු දෙයක් නොවෙයි. ජීවන පිටියේ සටන පැරදුණු ඔලිම්පික් ජයග්‍රාහකයෝ ජනගහනය අතින් ලොව දෙවැනි තැන සිටින අසල්වැසි ඉන්දියානුවන් පවා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

ඔලිම්පික් තරගාවලියක පදක්කමක් දිනා ගැනීම ලොව පුරා සිටින ක්‍රීඩකයන්ගේ ප්‍රධාන සිහිනයක් යැයි කිවහොත් නිවැරදියි. නමුත් රටවල් 200කට අධික සංඛ්‍යාවකින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 10,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහභාගි වන ඔලිම්පික් උළෙලේ දී පදක්කමක් දිනා ගැනීම පහසු දෙයක් නොවෙයි. ජීවන පිටියේ සටන පැරදුණු ඔලිම්පික් ජයග්‍රාහකයෝ ජනගහනය අතින් ලොව දෙවැනි තැන සිටින අසල්වැසි ඉන්දියානුවන් පවා…