දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා ධනංජය; ක්‍රීඩිකාව රත්නකුමාරි

102

2018 ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා ස්වේච්ඡා බලකායේ අන්තර් රෙජිමේන්තු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය පසුගිය දා (22) දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ දී උත්කර්ෂවත් ලෙස අවසන් නිමාවට පත්විය. ස්වේච්ඡා සේවා බලකා 100කට අධික ප්‍රමාණයකින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 600ක් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වූ අතර පිරිමි කණ්ඩායම් 20ක් හා කාන්තා කණ්ඩායම් 5ක් ඒ අතර විය. පළමුවැනියා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

2018 ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදා ස්වේච්ඡා බලකායේ අන්තර් රෙජිමේන්තු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය පසුගිය දා (22) දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ දී උත්කර්ෂවත් ලෙස අවසන් නිමාවට පත්විය. ස්වේච්ඡා සේවා බලකා 100කට අධික ප්‍රමාණයකින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 600ක් තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වූ අතර පිරිමි කණ්ඩායම් 20ක් හා කාන්තා කණ්ඩායම් 5ක් ඒ අතර විය. පළමුවැනියා…