පළමුවැනියා සමන්ත නමුත් පදක්කම චන්ද්‍රදාසන්ට

190

හතළිස් හතර වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු ඉසව්ව වශයෙන් පැවති රට හරහා දිවීමේ තරගාවලිය නුවරඑළියේ දී ඊයේ (18) පැවැත්විය. එහි දී පිරිමි අංශයේ ප්‍රථම ස්‌ථානය සමන්ත පුෂ්පකුමාර (33:22.44) විසින් දිනා ගත් අතර කාන්තා අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය නිලානි රත්නායක (39:33.29) විසින් දිනා ගන්නා ලදි. නමුත් එහි රන් පදක්කම් හිමි වූයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

හතළිස් හතර වැනි ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු ඉසව්ව වශයෙන් පැවති රට හරහා දිවීමේ තරගාවලිය නුවරඑළියේ දී ඊයේ (18) පැවැත්විය. එහි දී පිරිමි අංශයේ ප්‍රථම ස්‌ථානය සමන්ත පුෂ්පකුමාර (33:22.44) විසින් දිනා ගත් අතර කාන්තා අංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය නිලානි රත්නායක (39:33.29) විසින් දිනා ගන්නා ලදි. නමුත් එහි රන් පදක්කම් හිමි වූයේ…