නැගී එන ක්‍රීඩකයෝ වර්ෂාවට ඉඩ දෙයි

35
Getty Images

ශ්‍රී ලංකා නැගීඑන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ නැගීඑන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති දෙවැනි නිල නොලත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය අද (06) බංග්ලාදේශයේ කොක්ස් බසාර් ෂෙයික් කමාල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ දී ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා විය.  අෆීෆ් – නජ්මුල් සබඳතාවය ශ්‍රී ලංකාවට හිසරදයක් වෙයි ශ්‍රී ලංකා නැගීඑන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ නැගීඑන ක්‍රිකට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා නැගීඑන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ නැගීඑන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම අතර පැවති දෙවැනි නිල නොලත් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය අද (06) බංග්ලාදේශයේ කොක්ස් බසාර් ෂෙයික් කමාල් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ දී ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා විය.  අෆීෆ් – නජ්මුල් සබඳතාවය ශ්‍රී ලංකාවට හිසරදයක් වෙයි ශ්‍රී ලංකා නැගීඑන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ බංග්ලාදේශ නැගීඑන ක්‍රිකට්…