කොන්ත්‍රාත්ගත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට විශේෂ පණිවිඩයක්

14

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ වාර්ෂික ගිවිසුම්ගතව සිටින සියලුම ක්‍රීඩකයින් ඉදිරියේ දී වෛද්‍ය පරීක්ෂණවලට භාජනය කිරීමට පියවර ගනු ලබන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතා පවසා සිටියි.  කොරෝනා වලින් පස්සේ ක්‍රිකට් පටන් ගන්නේ මෙහෙමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ කොන්ත්‍රාත්ගතව සිටින වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් මත්ද්‍රව්‍ය සමඟ අත්අඩංගුවට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ වාර්ෂික ගිවිසුම්ගතව සිටින සියලුම ක්‍රීඩකයින් ඉදිරියේ දී වෛද්‍ය පරීක්ෂණවලට භාජනය කිරීමට පියවර ගනු ලබන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති ශම්මි සිල්වා මහතා පවසා සිටියි.  කොරෝනා වලින් පස්සේ ක්‍රිකට් පටන් ගන්නේ මෙහෙමයි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ කොන්ත්‍රාත්ගතව සිටින වේගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් මත්ද්‍රව්‍ය සමඟ අත්අඩංගුවට…