තෙවැනි දිනය උපුල් තරංග නමින් ලියැවේ

903

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් පළාත් සුපිරි ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් සතියේ තෙවැනි දිනය (23) තමන් නමින් ලියා ගැනීමට ගාලු කණ්ඩායම නියෝජනය කරන උපුල් තරංග සමත් විය. නුවර කණ්ඩායමට එරෙහිව තරංග ශතකයක් කරා යන ගමනේ දී පෙර ඉනිමේ දී ශතකයක් වාර්තා කළ රොෂේන් සිල්වා ද ඔහු අනුව යමින් මේ වෙද්දී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කරන අන්තර් පළාත් සුපිරි ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් සතියේ තෙවැනි දිනය (23) තමන් නමින් ලියා ගැනීමට ගාලු කණ්ඩායම නියෝජනය කරන උපුල් තරංග සමත් විය. නුවර කණ්ඩායමට එරෙහිව තරංග ශතකයක් කරා යන ගමනේ දී පෙර ඉනිමේ දී ශතකයක් වාර්තා කළ රොෂේන් සිල්වා ද ඔහු අනුව යමින් මේ වෙද්දී…