නිදහස් කුසලානයේ හැසිරීම් පිළිබඳව නැවතත් කරළියට

460

අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය දිනෙන් දින අපකීර්තිමත් තත්වයට පත්වන ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණ තුල දී හා ක්‍රීඩාගාර තුල දී ක්‍රීඩකයින්ගේ හැසිරීම පිළිබඳ පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර ලබන අප්‍රේල් 26 දා ඉන්දියාවේ කොල්කටා හිදී පැවැත්වෙන ICC විධායක කමිටු රැස්වීමේ දී මෙම කරණය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි. මුරලිට මුල අමතක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

අන්තර් ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය දිනෙන් දින අපකීර්තිමත් තත්වයට පත්වන ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණ තුල දී හා ක්‍රීඩාගාර තුල දී ක්‍රීඩකයින්ගේ හැසිරීම පිළිබඳ පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර ලබන අප්‍රේල් 26 දා ඉන්දියාවේ කොල්කටා හිදී පැවැත්වෙන ICC විධායක කමිටු රැස්වීමේ දී මෙම කරණය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි. මුරලිට මුල අමතක…