ශ්‍රී ලංකා දඟපන්දු පුහුණුකරු සටනට එක්වන්නේ කවුද?

958
SLC Spin Bowling

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩයමේ පුහුණුකරුවන් හා පුහුණු ව්‍යුහය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමට සැරසෙන අතර කණ්ඩයමේ වැදගත්ම පුහුණුකරුවෙකු වන දඟපන්දු යැවීමේ පුහුණුකරු ලෙස අයෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපේක්ෂකයින් කැඳවා තිබුණි. කණ්ඩයමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ නිමාවූ නිදහස් කුසලානයෙන් පසු මේ දිනවල ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි හී නිවාඩුවක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩයමේ පුහුණුකරුවන් හා පුහුණු ව්‍යුහය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමට සැරසෙන අතර කණ්ඩයමේ වැදගත්ම පුහුණුකරුවෙකු වන දඟපන්දු යැවීමේ පුහුණුකරු ලෙස අයෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අපේක්ෂකයින් කැඳවා තිබුණි. කණ්ඩයමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ නිමාවූ නිදහස් කුසලානයෙන් පසු මේ දිනවල ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි හී නිවාඩුවක්…