පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණය කරා පියවර ඔසවයි

549
SLC Premier League - 8th December Roundup

දේශීය ක්‍රිකට් පිටියේ සැඟවුණු තරු සොයා යන ප්‍රිමියර් ලීග් තුන්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ එක් තරගයක් සහ B කාණ්ඩයේ එක් තරගයක් අද (08) පැවැත්වුණි. එහිදී දිනයේ සුවිශේෂීම ක්‍රීඩකයා බවට පත්වීමට පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයේ වමත් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක ගයාන් සිරිසෝම සමත් විය. පසුගිය ලිපි: දික්වැල්ලගේ ශතකය NCC කණ්ඩායමට විශිෂ්ට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දේශීය ක්‍රිකට් පිටියේ සැඟවුණු තරු සොයා යන ප්‍රිමියර් ලීග් තුන්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ එක් තරගයක් සහ B කාණ්ඩයේ එක් තරගයක් අද (08) පැවැත්වුණි. එහිදී දිනයේ සුවිශේෂීම ක්‍රීඩකයා බවට පත්වීමට පානදුර ක්‍රීඩා සමාජයේ වමත් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක ගයාන් සිරිසෝම සමත් විය. පසුගිය ලිපි: දික්වැල්ලගේ ශතකය NCC කණ්ඩායමට විශිෂ්ට…