ප්‍රථම ආසියානු චෙස් රන් පදක්කම සසිත් දිනා දෙයි

103

තායිලන්තයේ දී පසුගිය දා නිමා වූ ආසියානු යොවුන් චෙස් ශූරතාවලියේ දී වයස අවුරුදු 16න් පහළ ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ එම්. සසිත් නිපුන් පියුමන්ත සමත් විය. ආසියානු යොවුන් චෙස් තරගාවලියක දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෙක් දිනූ පළමු පදක්කම වන්නේ ද මෙය වීම සුවිශේෂී ය. ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවැනි බොක්සිං පදක්කම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තායිලන්තයේ දී පසුගිය දා නිමා වූ ආසියානු යොවුන් චෙස් ශූරතාවලියේ දී වයස අවුරුදු 16න් පහළ ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ එම්. සසිත් නිපුන් පියුමන්ත සමත් විය. ආසියානු යොවුන් චෙස් තරගාවලියක දී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෙක් දිනූ පළමු පදක්කම වන්නේ ද මෙය වීම සුවිශේෂී ය. ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවැනි බොක්සිං පදක්කම…