උදාර සහ රොෂේන් සැරසන්ස් ජයග්‍රහණ බලාපොරොත්තු දුරස් කරයි

882
SLC Premier League 2016/17 Tier A
 

දේශීය පිටියේ සුපිරි තරු හඳුනා ගැනීම සඳහා පැවැත්වෙන ප්‍රිමියර් ලීග් තුන්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ A කාණ්ඩය යටතේ අද (15) පැවති තරග සංඛ්‍යාව 5කි. සමස්තයක් වශයෙන් අද දිනය පන්දු යවන්නන්ට වඩා පිතිකරුවන් දක්ෂතා අතරට පැමිණි දේශීය ක්‍රිකට් පිටියට ශතක වැස්සක් ඇද හැලුණු දිනයක් බවට පත්විය. පසුගිය ලිපි: සංගීත්ගේ දැවැන්ත ඉනිම නිසා සැරසන්ස්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දේශීය පිටියේ සුපිරි තරු හඳුනා ගැනීම සඳහා පැවැත්වෙන ප්‍රිමියර් ලීග් තුන්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ A කාණ්ඩය යටතේ අද (15) පැවති තරග සංඛ්‍යාව 5කි. සමස්තයක් වශයෙන් අද දිනය පන්දු යවන්නන්ට වඩා පිතිකරුවන් දක්ෂතා අතරට පැමිණි දේශීය ක්‍රිකට් පිටියට ශතක වැස්සක් ඇද හැලුණු දිනයක් බවට පත්විය. පසුගිය ලිපි: සංගීත්ගේ දැවැන්ත ඉනිම නිසා සැරසන්ස්…