සංගීත්ගේ දැවැන්ත ඉනිම නිසා සැරසන්ස් ජය මාවතට

1043
SLC premier league
 

දේශීය ක්‍රිකට් පිටියේ තරු එකිනෙක ගැටෙන ප්‍රිමියර් ලීග් තුන්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සැරසන්ස් ක්‍රීඩා සමාජය සහ රාගම ක්‍රිකට් සමාජය අතර තරගය අද (14) ආරම්භ විය. එහිදී මුල් දිනයේ වැඩි වාසිය තමන් සතුකර ගැනීමට සැරසන්ස් ක්‍රීඩකයින් සමත් විය. පසුගිය ලිපි: උදාරගේ පිත්තත්, සහන්ගේ පන්දුවත් රාගමට ජය ගෙනෙයි අද උදෑසන කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දේශීය ක්‍රිකට් පිටියේ තරු එකිනෙක ගැටෙන ප්‍රිමියර් ලීග් තුන්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ සැරසන්ස් ක්‍රීඩා සමාජය සහ රාගම ක්‍රිකට් සමාජය අතර තරගය අද (14) ආරම්භ විය. එහිදී මුල් දිනයේ වැඩි වාසිය තමන් සතුකර ගැනීමට සැරසන්ස් ක්‍රීඩකයින් සමත් විය. පසුගිය ලිපි: උදාරගේ පිත්තත්, සහන්ගේ පන්දුවත් රාගමට ජය ගෙනෙයි අද උදෑසන කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය…