සඳුන් වීරක්කොඩි සහ සිතාර ගිම්හාන් ශතක වාර්තා කරති

372
SLC Premier League

දේශීය ක්‍රිකට් පිටියට කාර්‍යබහුල දිනයක් වූ අද (09) දිනයේ ප්‍රිමියර් ලීග් තුන්දින තරගාවලියේ A කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් පැවති තරග සංඛ්‍යාව 6කි. එහිදී NCC ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන සඳුන් වීරක්කොඩි සහ ටැමිල් යූනියන් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන සිතාර ගිම්හාන් ශතක වාර්තා කරමින් තම කණ්ඩායම් වලට ශක්තියක් විය. පසුගිය ලිපි: කුසල්ගේ නොදැවුනු ඉණිම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දේශීය ක්‍රිකට් පිටියට කාර්‍යබහුල දිනයක් වූ අද (09) දිනයේ ප්‍රිමියර් ලීග් තුන්දින තරගාවලියේ A කාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් පැවති තරග සංඛ්‍යාව 6කි. එහිදී NCC ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන සඳුන් වීරක්කොඩි සහ ටැමිල් යූනියන් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන සිතාර ගිම්හාන් ශතක වාර්තා කරමින් තම කණ්ඩායම් වලට ශක්තියක් විය. පසුගිය ලිපි: කුසල්ගේ නොදැවුනු ඉණිම…