කුසල්ගේ නොදැවුනු ඉණිම නාවිකයන්ට සවියක් වෙයි

480
SLC Tier B Premier League

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය ඇතිව පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන සතියේ තවත් තරඟ කිහිපයක්ම අද (09) ආරම්භ විය. පසුගිය ලිපි: පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණය කරා පියවර ඔසවයි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය හා ලංකන් ක්‍රිකට් සමාජය අතර තරඟය අද (09) ආරම්භ වූ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ පූර්ණ අධීක්ෂණය ඇතිව පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් අන්තර් සමාජ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දෙවන සතියේ තවත් තරඟ කිහිපයක්ම අද (09) ආරම්භ විය. පසුගිය ලිපි: පානදුර ක්‍රීඩා සමාජය ජයග්‍රහණය කරා පියවර ඔසවයි ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය හා ලංකන් ක්‍රිකට් සමාජය අතර තරඟය අද (09) ආරම්භ වූ…