දෙවන මට්ටමේ කණ්ඩායම්වලට වැදගත් තරගාවලි රැසක්

450

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමට හා ශ්‍රී ලංකා නැගී එන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් වලට ඉතා වැදගත් තරගාවලි සංචාරයන් කිහිපයක් සංවිධානය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු යොදා ඇති බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ. මෙවර ලෝක කුසලානයේ නායකයෝ 2019 ICC ලෝක කුසලානය ආරම්භ වීමට තවත් ඇත්තේ මාස දෙකකටත් අඩු කාලයක්. එංගලන්තයේ සහ වේල්සයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමට හා ශ්‍රී ලංකා නැගී එන ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් වලට ඉතා වැදගත් තරගාවලි සංචාරයන් කිහිපයක් සංවිධානය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු යොදා ඇති බව ThePapare.com වෙත වාර්තා වේ. මෙවර ලෝක කුසලානයේ නායකයෝ 2019 ICC ලෝක කුසලානය ආරම්භ වීමට තවත් ඇත්තේ මාස දෙකකටත් අඩු කාලයක්. එංගලන්තයේ සහ වේල්සයේ…