හලාවත පරාජය කළ හැව්ලොක්ස්ලා Emerging ශූරතාව දිනා ගනී

16
Sri Lanka Cricket Major Emerging

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කළ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major Emerging ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසාන මහා තරගයේ දී පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් ලැබූ හැව්ලොක් ටවුන්, කෝල්ට්ස් ක්‍රිකට් සමාජය මෙවර ශූරතාව දිනා ගැනීමට සමත් විය.  ජෙහාන්, විශාද් සහ ධනංජයගෙන් කෝල්ට්ස් වෙනුවෙන් අර්ධ ශතක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය Major Emerging…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සංවිධානය කළ අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ Major Emerging ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසාන මහා තරගයේ දී පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණයක් ලැබූ හැව්ලොක් ටවුන්, කෝල්ට්ස් ක්‍රිකට් සමාජය මෙවර ශූරතාව දිනා ගැනීමට සමත් විය.  ජෙහාන්, විශාද් සහ ධනංජයගෙන් කෝල්ට්ස් වෙනුවෙන් අර්ධ ශතක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විසින් සංවිධානය කරන අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජය Major Emerging…