ඉදිරියේ දී පැවැත්වෙන කොදෙව් ටෙස්ට් තරග සංචාරය ඇතුළු ටෙස්ට් තරග සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දක්ෂයින් සොයා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ සුපිරි පළාත් සිව්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය පසුගිය දා නිමා වුයේ ගාල්ල කණ්ඩායමට සමස්ත ශූරතාවය දිනා ගනිමිනි. එම ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී පිතිකරණ අංශයෙන් හා පන්දු යැවීමේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඉදිරියේ දී පැවැත්වෙන කොදෙව් ටෙස්ට් තරග සංචාරය ඇතුළු ටෙස්ට් තරග සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය දක්ෂයින් සොයා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ සුපිරි පළාත් සිව්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය පසුගිය දා නිමා වුයේ ගාල්ල කණ්ඩායමට සමස්ත ශූරතාවය දිනා ගනිමිනි. එම ක්‍රිකට් තරගාවලියේ දී පිතිකරණ අංශයෙන් හා පන්දු යැවීමේ…