සංචාරක බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට නියමිත විස්සයි විස්ස තරග දෙක සඳහා ක්‍රීඩා කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය අද (2) නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කළ අතර, එම තරගාවලිය තුල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙහෙයවීමේ වගකීම උපුල් තරංගට පැවරී ඇත. කුසල්, තිසර සහ කුලසේකර බංග්ලාදේශ සිහින බොඳ කරයි බංග්ලාදේශය ටෙස්ට්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සංචාරක බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම හා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර පැවැත්වීමට නියමිත විස්සයි විස්ස තරග දෙක සඳහා ක්‍රීඩා කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය අද (2) නිල වශයෙන් ප්‍රකාශ කළ අතර, එම තරගාවලිය තුල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම මෙහෙයවීමේ වගකීම උපුල් තරංගට පැවරී ඇත. කුසල්, තිසර සහ කුලසේකර බංග්ලාදේශ සිහින බොඳ කරයි බංග්ලාදේශය ටෙස්ට්…