මාරිස් ස්ටෙල්ලා හමුවේ සාන්ත ජෝසප් පසුබසියි

270

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (12) දින සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය හා මීගමුව මාරිස් ස්ටෙල්ලා විද්‍යාලය අතර පැවැත්වූ අතර පළමු දිනය නිමාවන විට තරගයේ වැඩි වාසිය දිනා සිටියේ සංචාරක මාරිස්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

සිංගර් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය හා ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ තවත් තරගයක් අද (12) දින සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය හා මීගමුව මාරිස් ස්ටෙල්ලා විද්‍යාලය අතර පැවැත්වූ අතර පළමු දිනය නිමාවන විට තරගයේ වැඩි වාසිය දිනා සිටියේ සංචාරක මාරිස්…