රොහාන් සංජය සහ අශාන් දිල්හාරගෙන් වැඩි දස්කම්

103
 

ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වර්ධනය අපේක්ෂාවෙන් පවත්වනු ලබන සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ගෙවී ගිය සතියේ දී තරග රැසක් 19ක් ක්‍රියාත්මක විය.  ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිම්හාන වීරයා – මාර්නස් ලබුශේන් මෙවර අළුබඳුන තරගාවලියේ දෙවන තරගය පැවැත්වුනේ ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ දීයි. ………… ක්‍රියාත්මක වූ එම තරග 19න් තරග 4ක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වර්ධනය අපේක්ෂාවෙන් පවත්වනු ලබන සිංගර් කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ දෙවන පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ගෙවී ගිය සතියේ දී තරග රැසක් 19ක් ක්‍රියාත්මක විය.  ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිම්හාන වීරයා – මාර්නස් ලබුශේන් මෙවර අළුබඳුන තරගාවලියේ දෙවන තරගය පැවැත්වුනේ ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණයේ දීයි. ………… ක්‍රියාත්මක වූ එම තරග 19න් තරග 4ක්…