සාන්ත ජෝසප් සහ රාජකීයයට දැවැන්ත ජයග්‍රහණ

19න් පහළ පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2019/20

7

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු පෙළ දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (14) නිමා වූ තරගවල දී කොළඹ රාජකීය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාල ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට සමත් විය. කමිල් මිෂාර ජයග්‍රාහීව දෙවැනි ශතකයට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර් වයස අවුරුදු 19න් පහළ සිංගර් කුසලාන පළමු පෙළ දෙදින පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අද (14) නිමා වූ තරගවල දී කොළඹ රාජකීය සහ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාල ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට සමත් විය. කමිල් මිෂාර ජයග්‍රාහීව දෙවැනි ශතකයට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සංවිධානය කරන අන්තර්…