උඩුයටිකුරු වූ පළඟ ශූරතාවයේ තෙවැනි සතිය

286

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පළඟ ශූරතාවයේ තෙවැනි සතිය ඉතා වෙනස් මුහුණුවරක් ගත්තා. එහි තරග පැවති ආකාරය පිළිබඳව අපි කෙටියෙන් බලමු. Photo Album : Dharmaraja College vs D.S. Senanayake College | Schools Rugby League 2019 (Plate Segment) පාසල් රග්බි ලීගය ආරම්භ වීමෙන් අනතුරුව සියලු පාසල් නැවතත් තම රිද්මය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ පළඟ ශූරතාවයේ තෙවැනි සතිය ඉතා වෙනස් මුහුණුවරක් ගත්තා. එහි තරග පැවති ආකාරය පිළිබඳව අපි කෙටියෙන් බලමු. Photo Album : Dharmaraja College vs D.S. Senanayake College | Schools Rugby League 2019 (Plate Segment) පාසල් රග්බි ලීගය ආරම්භ වීමෙන් අනතුරුව සියලු පාසල් නැවතත් තම රිද්මය…