අවසන් මොහොතේ ධර්මරාජ බලාපොරොත්තු මල්ඵල ගැන්වෙයි

1382

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ පලඟ ශූරතාවය මේ වන විට අවසන් සතියට පැමිණ ඇත. මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය හා මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය A කාණ්ඩයට මේ වන විටත් සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර ලකුණු සටහනේ තුන්වැනි ස්ථානය හා සිව්වැනි ස්ථානය සඳහා මහනුවර විද්‍යාර්ථ, කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක හා මහනුවර ධර්මරාජ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ පලඟ ශූරතාවය මේ වන විට අවසන් සතියට පැමිණ ඇත. මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය හා මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය A කාණ්ඩයට මේ වන විටත් සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර ලකුණු සටහනේ තුන්වැනි ස්ථානය හා සිව්වැනි ස්ථානය සඳහා මහනුවර විද්‍යාර්ථ, කොළඹ ඩී. එස්. සේනානායක හා මහනුවර ධර්මරාජ…