ඉසිපතනයේ වේගය මැඩලමින් සාන්ත පීතරයින් ඉදිරියට

669

පසුගිය සතියේ ලද පරාජයත් සමඟ වෙනස්කම් රැසක් සමඟින් ඉසිපතන විදුහල 2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ 8 වැනි සතියට පිවිසුණේ සත්කාරක සාන්ත පීතර විදුහලට එරෙහිව සටන් වැදීමටයි. නමුත් ඉසිපතන ක්‍රීඩකයින්ගේ බලාපොරොත්තු බිඳ දමමින් ලකුණු 27-21ක් ලෙස තියුණු ලෙස ජය ගැනීමට සාන්ත පීතරයින් සමත් වුනේ ඉසිපතනයට තවත් අමිහිරි පරාජයක මතක…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

පසුගිය සතියේ ලද පරාජයත් සමඟ වෙනස්කම් රැසක් සමඟින් ඉසිපතන විදුහල 2019 සිංගර් අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ 8 වැනි සතියට පිවිසුණේ සත්කාරක සාන්ත පීතර විදුහලට එරෙහිව සටන් වැදීමටයි. නමුත් ඉසිපතන ක්‍රීඩකයින්ගේ බලාපොරොත්තු බිඳ දමමින් ලකුණු 27-21ක් ලෙස තියුණු ලෙස ජය ගැනීමට සාන්ත පීතරයින් සමත් වුනේ ඉසිපතනයට තවත් අමිහිරි පරාජයක මතක…