75 වැනි බ්‍රැඩ්බි පලිහ තරගාවලියේ දෙවන අදියර අද (15) කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයීය රග්බි ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණු අතර නොසිතූ ලෙස රාජකීයයින්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කළ ත්‍රිත්ව ක්‍රීඩකයින් දෙවන අදියර ලකුණු 13–24ක් ලෙස ජය ගන්නට සමත් විය. කෙසේ වෙතත් රාජකීය විද්‍යාලය පළමු අදියරේ දී රැස් කළ ලකුණු 34ත් සමඟ මුළු ලකුණු 47-41ක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

75 වැනි බ්‍රැඩ්බි පලිහ තරගාවලියේ දෙවන අදියර අද (15) කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයීය රග්බි ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වුණු අතර නොසිතූ ලෙස රාජකීයයින්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කළ ත්‍රිත්ව ක්‍රීඩකයින් දෙවන අදියර ලකුණු 13–24ක් ලෙස ජය ගන්නට සමත් විය. කෙසේ වෙතත් රාජකීය විද්‍යාලය පළමු අදියරේ දී රැස් කළ ලකුණු 34ත් සමඟ මුළු ලකුණු 47-41ක්…