පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් තුනකට කොරෝනා

202

පාකිස්තානු කණ්ඩායමේ එංගලන්ත තරග සංචාරයට පෙර එම සංචිතයේ සිටින පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සියලුම දෙනා හට PCR පරීක්ෂණ සිදු කර තිබෙන අතර එහි දී හයිඩර් අලී, හැරිස් රෞෆ් සහ ශදාබ් ඛාන් යන ක්‍රීඩකයින් හට Covid-19 වයිරසය ආසාදනය වී තිබෙන බව පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ආයතනය පවසා සිටියි. Champions League ක්‍රිකට් තරගාවලිය නැවතත්?  පාකිස්තානු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

පාකිස්තානු කණ්ඩායමේ එංගලන්ත තරග සංචාරයට පෙර එම සංචිතයේ සිටින පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සියලුම දෙනා හට PCR පරීක්ෂණ සිදු කර තිබෙන අතර එහි දී හයිඩර් අලී, හැරිස් රෞෆ් සහ ශදාබ් ඛාන් යන ක්‍රීඩකයින් හට Covid-19 වයිරසය ආසාදනය වී තිබෙන බව පාකිස්තානු ක්‍රිකට් ආයතනය පවසා සිටියි. Champions League ක්‍රිකට් තරගාවලිය නැවතත්?  පාකිස්තානු…