ඉසිපතන රග්බි නායකත්වය පළපුරුදු සුපුරුදු අතකට

10

එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස ‘Center’ ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන සයවැනි වසරේ වර්ණ ලාභී ක්‍රීඩක මනිල්ක රුබේරු පත් කිරීමට ඉසිපතන විද්‍යාලයීය රග්බි කමිටුව තීරණය කර ඇත. 2020 ආසියාවේ දී ශ්‍රී ලංකාවට අභියෝගයක්! ශ්‍රී ලංකාවට 2019 වසර ආසියානු මට්ටමේ තරගාවලිවල දී එතරම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

එළඹෙන 2020 නව රග්බි තරග වාරය සඳහා ඉසිපතන විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ රග්බි කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස ‘Center’ ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කරන සයවැනි වසරේ වර්ණ ලාභී ක්‍රීඩක මනිල්ක රුබේරු පත් කිරීමට ඉසිපතන විද්‍යාලයීය රග්බි කමිටුව තීරණය කර ඇත. 2020 ආසියාවේ දී ශ්‍රී ලංකාවට අභියෝගයක්! ශ්‍රී ලංකාවට 2019 වසර ආසියානු මට්ටමේ තරගාවලිවල දී එතරම්…