හසිත බෝයගොඩ සුපිරි පිතිකරණයක

622

ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය පරාජය කළ මොරටුව මහා විද්‍යාලය හා ධර්මරාජ විද්‍යාලය පරාජය කළ නාලන්ද විද්‍යාලය අද (3) අවසන් වූ පාසල් පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා ලදි. ඊට අමතරව අවසන් වූ අනෙක් තරගවලින් සාන්ත සෙබස්තියන්, රාජකීය, ආනන්ද සහ වෙස්ලි විද්‍යාල පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා ලදි. ජයග්‍රහණය මහින්ද, සාන්ත…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය පරාජය කළ මොරටුව මහා විද්‍යාලය හා ධර්මරාජ විද්‍යාලය පරාජය කළ නාලන්ද විද්‍යාලය අද (3) අවසන් වූ පාසල් පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා ලදි. ඊට අමතරව අවසන් වූ අනෙක් තරගවලින් සාන්ත සෙබස්තියන්, රාජකීය, ආනන්ද සහ වෙස්ලි විද්‍යාල පළමු ඉනිමේ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්නා ලදි. ජයග්‍රහණය මහින්ද, සාන්ත…