2020 පාසල් රග්බි ආරම්භයට පුංචි බලාපොරොත්තුවක්!

733
 

COVID-19 වයිරසය නිසා අතරමග අතහැර දැමුණු පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය මේ වසරේ දී නැවතත් වතාවක් ආරම්භ කිරීමට තවමත් අවස්ථාව පවතිනවා.  පාසල් රග්බි ආරම්භය කල් යයි? ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලුම පාසල්වල ක්‍රීඩකයින්ගේ ශරීර ගැටෙන ක්‍රීඩා හා සියලු බාහිර කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කළේ පසුගිය සතියේ දීයි. ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

COVID-19 වයිරසය නිසා අතරමග අතහැර දැමුණු පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලිය මේ වසරේ දී නැවතත් වතාවක් ආරම්භ කිරීමට තවමත් අවස්ථාව පවතිනවා.  පාසල් රග්බි ආරම්භය කල් යයි? ශ්‍රී ලංකාව තුළ සියලුම පාසල්වල ක්‍රීඩකයින්ගේ ශරීර ගැටෙන ක්‍රීඩා හා සියලු බාහිර කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කළේ පසුගිය සතියේ දීයි. ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ…