පාසල් රග්බි ලීගය ඔක්තෝබර් මාසයේ?

2022

කොරෝනා වයිරසය නිසා අවලංගු වුනු මෙරට ප්‍රමුඛතම පාසල් රග්බි තරගාවලිය වන ඩයලොග් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලිය එළඹෙන ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ආරම්භ කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.  මෙම වයිරසයෙන් පසුව රට නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ පියවරෙන් පසු මෙම වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 2020 අ.පො.ස. උසස් පෙළ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

කොරෝනා වයිරසය නිසා අවලංගු වුනු මෙරට ප්‍රමුඛතම පාසල් රග්බි තරගාවලිය වන ඩයලොග් අන්තර් පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලිය එළඹෙන ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ආරම්භ කිරීමට හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.  මෙම වයිරසයෙන් පසුව රට නැවත යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ පියවරෙන් පසු මෙම වසරේ අගෝස්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ 2020 අ.පො.ස. උසස් පෙළ…